eKaskáda

Hlavním naším produktem je firemní informační systém eKaskada, určený pro vedení firemní agendy libovolného subjektu.www.ekaskada.cz
O nás
Akce - foto

=================
Další fotoalba na portálu
Zonerama

RPO (archiválie)

Původním naším vlastním produktem, se kterým jsme začínali a který byl v provozu 27 let, byl
firemní systém RPO.

Podporu jsme ukončili v roce 2018, kdy počet uživatelských firem poklesl z původních cca 800 na několik jednotlivců.

Zrušena již byla i původní internetová doména rpo.cz, ale z nostalgie jsme původní webové stránky ponechali jako archiválii na adrese rpo.cerny-ps.cz.rpo.cerny-ps.cz

Co nabízíme

  • Vlastní firemní informační systém Kaskáda (platforma MS Windows)
  • Provedení základní analýzy před zaváděním informačního systému, návrh postupu
  • Metodickou pomoc při nasazení ekonomického SW do provozu
  • Komplexní zavedení ekonomického a informačního systému
  • Školící činnost v oblasti SW
  • Školení uživatelů systémů Kaskáda v různých úrovních
  • Hot -Line podporu systémů Kaskáda, konzultace
  • Konzultační činnost ve všech oblastech informačních technologií

Jsme tu pro Vás

Jak jsme již podotkli, představují reference našich informačních systémů stovky realizací u zákazníků. Ti oceňují nejenom jejich funkčnost a spolehlivost, ale především přístup, se kterým jeho autoři přichází. Ten je dán především průběžnou aktualizací všech programových složek a trvalým zákaznickým servisem. K dispozici jsou totiž přímo autoři programu, kteří tak zároveň získávají podněty k neustálé inovaci svého produktu.

Všichni uživatelé jsou pravidelně několikrát do roka informováni o novinkách a obratem jsou jim dodávány všechny aktualizace produktů jako součást "Programu péče o zákazníka". Důraz na neustálý vývoj chrání investice vložené nejenom do dat, ale také do odbornosti a znalostí vašich zaměstnanců . Nezávisle na tom, s jak malou a jednoduchou úrovní systému začínáte, nejste nijak omezeni v růstu až ke konečnému komplexnímu řešení.

Několik slov o nás

Tým profesionálů firmy Černý začal svoje aktivity rozvíjet počátkem devadesátých let. Od systémových služeb, konzultací a školení vedla cesta k vývoji vlastního programového systému RPO pro zpracování kompletní podnikatelské agendy. Tento systém, který používalo více než 500 firem v Čechách i na Slovensku, není od roku 2019 podporován.

Po desetiletých zkušenostech s firemními informačními systémy jsme v roce 2001 začali vyvíjet společně s firmou Software602 zcela nově koncipovaný systém Kaskáda. V roce 2004 jsme Kaskádu uvedli do provozu a ověřili si, že splňuje parametry, které jsme si při projektování dali za cíl.

Jedním z našich hlavních strategických cílů je stav, při kterém v nás naši zákazníci získají jednoznačného partnera k řešení svých problémů. Je to cesta k jasným a komplexním řešením potřeb uživatelů. Proto se aktivity firmy ubírají v několika směrech. Samozřejmostí je fungující systém školení a poradenství. Důležitým prvkem při podpoře našich uživatelů je síť servisních středisek po celé republice.

Nežijeme jenom prací :-)

Aby naše těla, deformovaná dřepěním u počítačů, byla schopna života, a aby naše mysl, deformovaná stálou konfrontací se striktní logikou počítačových systémů, zůstala alespoň trochu svěží - snažíme se také dělat něco zcela odlišného. Lyže, kola ...
Z některých akcí je i trocha fotodokumentace.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 388040.